Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Curry tree - Cây cà ri

Cây cà ri

Cây cà-ri còn có tên gọi là Murraya Koenigii và “ lá neem ngọt”. Đây là loại hương thơm cay giống lá và hạt của cây ở bán đảo Ấn Độ. Loại hương này có mặt trong Oriental Lounge của The Different Company.