Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Bulrush - Cây Bồ Hoàng

Cây Bồ Hoàng

Một hương cỏ cây tự nhiên mang tính chất xanh tươi, mát mẻ. Hiếm khi được sử dụng trong nước hoa.