Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Hyssop - Cây bài hương

Cây bài hương

Cây bài hương là một loài thực vật thân thảo thuộc họ hoa môi, có nguồn gốc từ khu vực Địa Trung Hải, và mọi nơi ở khu vực trung tâm Châu Á. Cây bài hương trưởng thành thân cây lên cao khoảng 60cm với lá hình thuôn hẹp và hoa nhỏ màu xanh dương.