Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Araucaria - Cây Bách Tán

Cây Bách Tán

Cây bách tán là một chi của các cây lá kim xanh quanh năm thuộc họ Araucariaceae. Chúng phần lớn là các cây thân to với các cành lớn mọc thẳng đứng, độ cao trung bình từ 30 – 80m. Các cành mọc thẳng đứng được bao phủ bởi các lá kim.