Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Cassia - Cây bã đậu

Cây bã đậu

Một loại hương giống với quế, có vị cay, hương đất của cây có t6en khoa học là Cinnamomum aromaticum. Loại hương này rất đậm đặc và nồng