Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Caoutchouc - Cao Su

Cao Su

Cao su là một hợp chất bao gồm nhựa pô-ly-me của tổ hợp isoprene hữu cơ, với ít tạp chất của các tổ hợp khác có nước khác. HIện nay,cao su nguyên chất được thu hoạch dưới dạng nhựa cây. Nhựa cây cao su có bề ngoài khá dính với màu trắng sữa, chúng được thu hoạch bằng cách cắt một đường trên thân cây và thu lấy nhựa chảy ra từ đó.