Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Biscuit - Bánh quy

Bánh quy

Bánh quy là một thuật ngữ được sử dụng chỉ các món nướng thường được làm từ bột. Thuật ngữ này được áp dụng cho hai sản phẩm riêng biệt ở Bắc Mỹ và Cộng đồng các quốc gia và châu Âu.