Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Brown Scotch Tape - Băng dính

Băng dính

Một loại hương huyền ảo có mùi của keo và nhựa dùng trong các hỗn hợp nước hoa tân thời như Comme des Garcons.