Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Blue Poppy - Anh túc xanh

Anh túc xanh

Giống của cây hoa anh túc này được chia làm 2 nhánh- một có nguồn gốc từ Châu Âu và những giống khác được tìm thấy ở dãy Himalayas. Giống loài ở Châu Âu là dòng cây lâu năm và đôi lúc được xem như một giống cỏ dại bởi các hạt giống khá nặng của nó. Một trong những giống ở Himalayan được xem là quốc hoa của Bhuthan, giống khác được dùng làm thuốc chữa bệnh. Tất cả các giống đều có một màu xanh nhạt tuyệt đẹp.