Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Asafoetida - A ngùy

A ngùy

Loại nhựa dầu khô của rễ cái cây thảo mộc có tên là Ferula với mùi hương pha giữa hành và tỏi. Ferula có hiện diện trong những chai nước hoa nổi tiếng như Ma Griffe và các chai nước hoa hiện nay như Premier Figuier.