Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Lady Gaga

Hãng nước hoa Lady Gaga

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: Celebrity

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Coty

Nước hoa Lady Gaga có 2 loại nước. Lady Gaga là một thương hiệu nước hoa mới. Các phiên bản sớm nhất đã được tạo ra vào năm 2012 và mới nhất là từ năm 2014.

Nước hoa Lady Gaga có tổng cộng 2 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Lady Gaga có 1 chai nước hoa nữ, 1 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2012 và gần đây nhất là vào năm 2014

Lady Gaga là hãng nước hoa Pháp. Ngành nghề kinh doanh của Lady Gaga được phân loại vào nhóm Người nổi tiếng. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Coty